Privacy policy

Privacybeleid 

Laatste update: 1 augustus 2014

Deze website, www.feldentertainment.nl (de "Website"), is eigendom van en wordt beheerd door RINGLING BROS.- BARNUM AND BAILEY INTERNATIONAL, INC. ("Feld"; "wij"; "ons"). Uw privacy is belangrijk voor ons. Dit Privacybeleid (het "Privacybeleid") schetst de soorten Persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) die wij verzamelen terwijl u de Website bezoekt, evenals de wijzen waarop wij dergelijke Persoonlijk Identificeerbare Informatie verwerken en verspreiden. Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op informatie verzameld via een andere website of applicatie die eigendom is van Feld, haar dochterondernemingen of andere bedrijven, tenzij dit Privacybeleid van toepassing is verklaard op die andere website of applicatie, noch strekt het zich uit tot de privacypraktijk (of het ontbreken daarvan) van derden. We kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het beleid, de praktijk en het handelen van derden. Natuurlijk kunt u een groot deel van de Website gebruiken zonder ons enige Persoonsgegevens te verstrekken.


Wij handelen in overeenstemming met de Nederlandse privacy wet- en regelgeving. Wij staan er niet voor in dat deze Website wordt beheerst door of geëxploiteerd in overeenstemming met de wetten van andere landen, of dat de Website of een gedeelte daarvan geschikt of beschikbaar is voor gebruik in een bepaalde jurisdictie. Wie ervoor kiest de Website te bezoeken, doet dat op eigen initiatief en op eigen risico, en is verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale wetten, regels en voorschriften. Door deze Website te gebruiken, verklaren bezoekers van buiten Nederland dat zij ermee bekend zijn dat deze Website onderworpen is aan de Nederlandse wet- en regelgeving, en doen, voor zover de wet van de desbetreffende jurisdictie toelaat, afstand van alle vorderingen die zouden kunnen ontstaan ​​op grond van hun eigen nationale wetten.


We behouden ons het recht voor bepalingen uit dit Privacybeleid te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of te schrappen. Alle wijzigingen in dit Privacybeleid zullen op deze Website worden geplaatst, en wij raden u aan om deze van tijd tot tijd te lezen zodat u op de hoogte blijft van de meest recente versie van ons Privacybeleid. U kunt zien of het Privacybeleid sinds uw laatste bezoek is herzien door te kijken naar de "Laatste Update" informatie boven aan deze pagina. Lees dit Privacybeleid alstublieft aandachtig.


1. Welke informatie wij verzamelen

Feld verzamelt via de Website gegevens die in twee basistypen uiteenvallen:
 "Persoonsgegevens" (ook "PG") en "Niet-Persoonsgegevens" (ook "Niet-PG"). PG zijn gegevens die u als persoon identificeren of ons in staat stellen u als persoon te identificeren (zoals huisadres, telefoonnummer, en factuurgegevens), en Niet-PG zijn geaggregeerde informatie, demografische informatie, en alle andere informatie die u niet identificeert of ons in staat stelt u te identificeren.
a. Niet-Persoonsgegevens - Bij een bezoek aan en interactie met de Website kunnen Feld en derden die ons contractueel diensten leveren Niet-PG verzamelen (bijvoorbeeld registreren welke Websitepagina's u bezoekt). Niet-PG zijn anoniem; wij kunnen die gegevens niet aan u persoonlijk koppelen. Via de Website worden Niet-PG gewoonlijk uit drie verschillende bronnen verzameld: bepaalde soorten cookies; pixel tags en ​​soortgelijke technologieën; en andere niet-PG die u vrijwillig verstrekt (zoals hieronder beschreven).

i. Cookies - Wij en onze dienstverleners kunnen een standaardtechnologie genaamd een "cookie" gebruiken om informatie te verzamelen over hoe u de website gebruikt. Cookies bevinden zich op uw computer en helpen de Website de browser van uw computer te herkennen als een eerdere bezoeker. Daarnaast kan onze Website ook een "session cookie" instellen die ons helpt de Website te beheren. De session cookie verloopt wanneer u uw browser sluit en bewaart geen informatie over u na afloop van de sessie. Als u niet wilt dat er door middel van cookies informatie verzameld wordt, kunt u in uw browservoorkeuren de cookie-instellingen wijzigen. Als u een standaardbrowser gebruikt, kunt u daarin kiezen tussen alle cookies accepteren, geïnformeerd worden als een cookie wordt geplaatst of alle cookies weigeren. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, heeft u mogelijk geen toegang tot bepaalde Websitediensten (bijvoorbeeld diensten waarvoor u op de Website moet inloggen). Voor nadere informatie over het aanpassen van uw browservoorkeuren dient u de documentatie van uw browser te raadplegen. Zogenaamde "tracking cookies" gelden als PG. Nadere informatie hierover vindt u in Artikel 1b van dit Privacybeleid.

ii. Pixel tags - Wij en onze dienstverleners kunnen ook gebruik maken van zogenaamde "pixel tags", "web beacons", "clear GIFs" en soortgelijke middelen (gezamenlijk: "Pixel Tags") in bepaalde Websitepagina's en e-mailberichten in HTML-opmaak om onder andere geaggregeerde statistieken over het gebruik van de website en de respons te verzamelen. Pixel Tags zijn elektronische afbeeldingen, vaak van één pixel (1x1), die normaal voor bezoekers aan de Website niet met het blote oog te zien zijn en gekoppeld kunnen worden aan cookies op de harddisk van de bezoeker. Pixel Tags bevatten geen PG en maken het mogelijk het aantal bezoekers van bepaalde pagina's van de Website te tellen, merkdiensten te leveren, en helpen de effectiviteit van promotie- of reclamecampagnes te bepalen. Door middel van Pixel Tags in e-mailberichten in HTML-opmaak kan de afzender zien of en wanneer een e-mail geopend is.

iii. Vrijwillig verstrekte informatie - Wij kunnen ook bepaalde informatie verzamelen (zoals uw genrevoorkeuren enz.) als u die vrijwillig aan ons verstrekt. Als zulke informatie niet gecombineerd wordt met PG, geldt die als Niet-PG, omdat die informatie niet persoonlijk aan u of een andere gebruiker gekoppeld kan worden. Ook kunnen wij PG zodanig samenvoegen dat u en andere gebruikers van de Website in het eindproduct niet persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden, bijvoorbeeld door PG te gebruiken om te berekenen welk percentage van onze gebruikers een bepaald kengetal heeft. Zulke samengevoegde informatie geldt als Niet-PG.

b. Persoonsgegevens - U kunt veel functies van deze Website gebruiken zonder PG te verstrekken. Maar om gebruik te kunnen maken van bepaalde mogelijkheden die via de Website aangeboden worden (bijvoorbeeld toegang tot extra diensten zoals concert updates, chatrooms, fora en/of gepersonaliseerde content, prijsvragen en promoties) hebben wij PG nodig als: naam, postadres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, leeftijd, geslacht, creditcardnummer of ander bankrekeningnummer en eventueel gezondheidsgegevens (bijvoorbeeld voor speciale zitplaatsen voor gehandicapten). Houd er rekening mee dat u ook PG kunt verstrekken als u berichten plaatst in chatrooms, fora, message boards of nieuwsgroepen; wij verzamelen of gebruiken geen PG uit deze bronnen, met uitzondering van door middel van met uw toestemming geplaatste tracking cookies verzamelde PG (zie Artikel 1b van dit Privacybeleid voor nadere informatie over tracking cookies). Als u PG verstrekt, wordt die informatie opgeslagen op servers die zich in Nederland bevinden. Als u daarvoor toestemming geeft, plaatsen wij een cookie op uw computer die wij kunnen oproepen als u een website in ons netwerk bezoekt (een "tracking cookie"). Zo weten wij dat u naast onze Website nog andere websites in ons netwerk hebt bezocht. Het profiel dat wij met deze informatie opbouwen, wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres of gelijksoortige informatie, en wordt enkel gebruikt om u reclames te tonen die optimaal op u toegesneden zijn.

 

Onze website bevat een knop om ons op Facebook 'leuk te vinden'. Deze knop gebruikt stukjes software van Facebook waarmee cookies geplaatst worden. Daar hebben wij geen invloed op. In de privacyverklaring van Facebook kunt u lezen wat het bedrijf doet met de PG die het met deze cookies verzamelt. Volgens Facebook wordt op deze wijze verzamelde informatie zoveel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt aan en door Facebook naar servers in de Verenigde Staten van Amerika verzonden. Facebook zegt dat het de Safe Harbor principes naleeft en aangesloten is bij het Safe Harbor Program van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit betekent dat er bij het verwerken van persoonsgegevens een adequaat niveau van beveiliging bestaat.

 

2. Hoe wij de informatie die wij verzamelen gebruiken
a. Niet-Persoonsgegevens - Omdat Niet-PG u niet persoonlijk identificeert of ons in staat stelt u te identificeren, mogen wij dergelijke informatie voor elk doel gebruiken. Wij mogen Niet-PG bijvoorbeeld gebruiken om het aantal bezoeken te tellen, de gemiddelde op de Website doorgebrachte tijd en de bekeken pagina's te registreren, maar ook om problemen met onze servers te analyseren en voor websitebeheer. Dan wordt deze informatie gebruikt om de inhoud en functionaliteit van deze Website te analyseren en te verbeteren. Wij kunnen Niet-PG over u en andere bezoekers van de Website in samengevoegde vorm gebruiken om advertenties, promoties en content aan te bieden waarvan wij denken dat die u interesseren.

Voorts behouden wij ons het recht voor dergelijke Niet-PG, die niet aan u persoonlijk te koppelen is, met derden te delen voor elk mogelijk doel. Wij kunnen bijvoorbeeld informatie in samengevoegde vorm of andere vorm die uw PG niet onthult delen met adverteerders of andere derden die geen deel uitmaken van de Feld-groep.

In sommige gevallen combineren wij Niet-PG met PG (bijvoorbeeld in cookies ingebedde e-mailadressen). Als wij Niet-PG met PG combineren, behandelen wij de gecombineerde informatie als PG zolang die combinatie voortduurt. Deze "gecombineerde" PG worden niet met derden gedeeld, behoudens zoals beschreven in dit Privacybeleid.

b. Persoonsgegevens


i. Website: Wij kunnen de PG die wij verzamelen, gebruiken om uw Website-ervaring beter op uw interesses af te stemmen en u content aan te bieden waarin u wellicht geïnteresseerd bent, en om de content aan uw voorkeur aan te passen. Wij kunnen uw PG ook met andere bedrijven binnen de Feld-groep delen om uw ervaring op andere Feld-websites te verbeteren. Voor zover wij dit doen, zien wij erop toe dat uw PG binnen alle bedrijven van de Feld-groep hetzelfde niveau van beveiliging krijgt. Wij wijzen u erop dat bij dit delen het mogelijk is dat PG buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") verzameld, gebruikt, opgeslagen of verstrekt worden. Als wij gegevens overdragen naar een land buiten de EER, zien wij erop toe dat wij de toepasselijke wetgeving in acht nemen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de door de Europese Commissie goedgekeurde zogenaamde Europese Modelclausules.

ii. Berichten: Als u daarvoor toestemming geeft, kunnen wij uw PG gebruiken om u informatie over Feld en haar diensten te sturen, en promotiemateriaal uit naam van gelieerde bedrijven, verkopers of adverteerders. Als u zulke marketingberichten niet meer wilt ontvangen, leest u in het "Opt-In Beleid" hieronder hoe u zich daarvoor kunt afmelden.

iii. Administratieve zaken: Feld behoudt zich het recht voor contact met u op te nemen in het geval van wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden van deze Website en/of dit Privacybeleid, of om u te informeren over andere zaken in verband met de Website (bijvoorbeeld om een transactie te faciliteren, te voltooien of te bevestigen). Omdat deze informatie van belang kan zijn voor uw gebruik van de Website en door u bestelde producten, kunt u zich voor dergelijke berichten niet afmelden.

iv. Voldoen aan verzoeken: Feld mag uw PG gebruiken voor de doeleinden waarvoor die PG zijn verstrekt (bijv. om uw inschrijving te bevestigen of uw aankoop af te wikkelen).

v. Facilitering van transacties: soms kunnen op formulieren op de Website uw gegevens reeds ingevuld zijn om een transactie tussen u en Feld te faciliteren.

vi. Interne bedrijfsdoeleinden: Wij mogen uw PG ook gebruiken voor onze interne bedrijfsdoeleinden, zoals gerichte reclame, data-analyse, audits en andere interne doeleinden.

vii. Winkel- en commerciële diensten: Deze Website kan artikelen en/of ticketdiensten aanbieden, geleverd door onszelf of door een van onze e-commerce dienstverleners. Voor zover de artikelen en/of ticketdiensten aangeboden worden door een van onze e-commerce dienstverleners, verzamelen en gebruiken die e-commerce dienstverleners de PG die u verstrekt en worden zij in dit kader als verantwoordelijke aangemerkt. Zie voor nadere informatie over uw transacties met onze e-commerce dienstverleners Artikel 4b hieronder.

Voor zover Feld de entiteit is die de verkoopdiensten verzorgt, mogen wij, als u via de Website iets koopt, uw creditcardnummer en ander bankrekeningnummer (bijvoorbeeld uw PayPal-rekeningnummer), factuuradres en andere informatie in verband met uw aankoop (gezamenlijk: "Betaalgegevens") opslaan. Wij gebruiken de Betaalgegevens die u verstrekt om u de rekening van uw aankoop te sturen en uw aankoop af te wikkelen. Door uw Betaalgegevens te verstrekken, aanvaardt u dat wij die gegevens aan derden moeten geven om uw bestelling te bevestigen en uit te laten voeren (bijvoorbeeld door uw creditcardnummer of bankrekeningnummer te verwerken en om u de producten die u besteld heeft toe te sturen.

ix. Online onderzoeken/sweepstakes en prijsvragen: Van tijd tot tijd doen wij een online onderzoek en bieden wij online sweepstakes of prijsvragen aan op de Website (elk afzonderlijk: een "Promotie") en kunnen in dat kader PG verzamelen. De Promotie kan door ons uitgevoerd worden of door een door ons ingehuurde dienstverlener. Wij mogen uw PG gebruiken om contact met u op te nemen over uw Promotie-inzending of als u een Promotie wint (indien van toepassing). U dient de regels, zo die er zijn, van elke Promotie waaraan u via de Website deelneemt, nauwgezet door te lezen, omdat die wellicht belangrijke aanvullende informatie bevatten over welk gebruik Feld van uw PG maakt. Voor zover dergelijke regels strijdig zijn met dit Privacybeleid, gaan de specifieke regels van de Promotie voor op dit Privacybeleid.

3. Hoe de Persoonsgegevens die wij verzamelen wordt verstrekt aan derden
a. Berichten van gelieerde bedrijven: Als u zich aanmeldt ("opt in"), kunnen wij uw PG delen met onze gelieerde bedrijven, met inbegrip van locaties die in eigendom van Feld zijn of door Feld geëxploiteerd of beheerd worden waar door Feld geproduceerde evenementen plaatsvinden, zodat onze gelieerde bedrijven u mededelingen en aankondigingen van evenementen, producten of diensten kunnen sturen die u wellicht interesseren. Zie voor nadere informatie het artikel "Opt-in Beleid" hieronder.

b. Berichten van derden: Als u zich aanmeldt ("opt in"), kunnen wij uw PG delen met derden om hen in staat te stellen u promotionele berichten te sturen. Zie voor nadere informatie het artikel "Opt-in Beleid" hieronder.

c. Dienstverleners van Feld: Wij werken samen met derden die ons diensten leveren zoals data-analyse, orderafwikkeling, creditcardverwerking en andere diensten op administratief gebied. Als u gebruik maakt van onze diensten, moeten wij uw PG delen met derden om hen in staat te stellen dergelijke diensten te leveren. Wij hebben deze derden contractueel verplicht PG op een wijze die vergelijkbaar is aan de onze te behandelen.

d. Openbare fora en andere interactieve mogelijkheden: Denk eraan dat als u in een chat room, forum, message board of nieuwsgroep op de Website PG onthult, die informatie openbaar en toegankelijk kan worden voor de hele of een deel van de Website community, dus is het erg belangrijk dat u voorzichtig bent en goed nadenkt voor u in dergelijke omstandigheden PG verstrekt. Voorts kan, als u een bericht plaatst op dergelijke diensten, bepaalde PG zichtbaar zijn voor andere gebruikers. Wij drukken u op het hart goed na te denken voor u uw PG of andere informatie op de Website onthult. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEBRUIK VAN PG DIE U VRIJWILLIG VIA DEZE FORA EN ANDERE INTERACTIEVE DIENSTEN OP DE WEBSITE VERSTREKT. Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, in een chatroom, forum, message board of nieuwsgroep geplaatste content (met inbegrip van de PG erin) opnieuw te publiceren.

Mocht u een Websitegebruiker treffen waarvan u vermoedt dat hij informatie over u of andere gebruikers onjuist gebruikt, stuur dan een e-mail aan [email protected].

 

e. Online onderzoeken/sweepstakes en prijsvragen: Wij behouden ons het recht voor in het kader van Promoties verzamelde PG te delen met derde-sponsoren van dergelijke Promoties (ongeacht of dergelijke Promoties door ons gepresenteerd worden), of anders overeenkomstig de voor die Promoties geldende regels. U dient de regels, zo die er zijn, van elke Promotie waaraan u via de Website deelneemt, nauwgezet door te lezen aangezien die wellicht belangrijke aanvullende informatie bevatten over welk gebruik Feld van uw PG maakt. Voor zover dergelijke regels strijdig zijn met dit Privacybeleid, gaan de specifieke regels van de Promotie voor op dit Privacybeleid.

f. Naleving van toepasselijk recht: Feld mag ook PG raadplegen en onthullen indien dit vereist is om: (1) toepasselijke wetgeving na te leven; (2) gehoor te geven aan vragen en verzoeken van de overheid; (3) mee te werken aan een behoorlijke rechtsvoering; (4) de rechten, privacy, veiligheid of eigendommen van Feld, Websitebezoekers of het publiek te beschermen; (5) ons toe te staan alle rechtsmiddelen die ons ter beschikking staan in te zetten of onze mogelijke schade te beperken; en (6) onze Gebruiksvoorwaarden en andere gepubliceerde richtlijnen te handhaven.

g. Overdracht: Wij behouden ons het recht voor alle informatie die wij verzamelen van gebruikers van de Website over te dragen aan een derde in geval van reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, cessie, overdracht of andere beschikking betreffende Felds gehele bedrijf of een deel ervan, de activa of voorraad (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, in verband met een faillissement of dergelijke procedures).

4. Informatieverzameling door derden
a. Co-Branded Pagina's - Wij kunnen banden aangaan met "powered by" derde-verkopers, adverteerders, sponsors en co-branded websites (hierin "co-branded pagina's" genoemd). Dat zijn bijvoorbeeld pagina's die onze naam en die van een andere entiteit vermelden. Dergelijke co-branded pagina's hebben hoogstwaarschijnlijk een specifiek privacybeleid. PG die u verstrekt als u zich inschrijft bij een co-branded pagina kan door die derde verzameld worden of ermee gedeeld. Wij hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor, want die derde met uw PG doet. Informatie over het privacybeleid van derden is te vinden op hun respectievelijke websites.

b. Links naar derden - De Website kan links bevatten naar internet websites van derden die geen eigendom zijn van Feld en niet door Feld beheerd worden. Wij geven die links uitsluitend om u van dienst te zijn, en de vermelding van een link op de Website impliceert niet dat Feld de inhoud van de gelinkte site onderschrijft. Als u via zo'n website van een derde PG verstrekt, zal uw transactie zich op de website van die derde (niet de Website) voltrekken, en de PG die u verstrekt zal verzameld worden door die derde en onderworpen zijn aan diens privacybeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijk of de content van dergelijke websites van derden, inclusief het gebruik door dergelijke websites van de PG die u hen verstrekt. Wij raden u met klem aan kennis te nemen van het privacybeleid van die websites.

NB: DIT BELEID STREKT ZICH NIET UIT TOT DE PRIVACY- OF INFORMATIEPRAKTIJKEN VAN DERDEN.

5. Opt-in beleid
a. Berichten van Feld - Als u Feld PG verstrekt, kan Feld u van tijd tot tijd naar eigen keuze vragen aan te geven of u erin geïnteresseerd bent informatie van ons te ontvangen over speciale aanbiedingen in verband met de Website, Feld, onze gelieerde bedrijven, verkopers of adverteerders. Als u aangeeft dat u zulke berichten wilt ontvangen ("opt in"), kunnen wij u van tijd tot tijd marketingberichten sturen. Als u zulke marketingberichten niet meer wilt ontvangen ("opt out"), kunt u die blokkeren: (i) door u via de link in onze nieuwsbrieven en commerciële e-mails af te melden voor verdere marketingberichten van ons of (ii) door een e-mail met uw verzoek om afmelding te sturen naar [email protected].
Als u ons laat weten dat u uw contactvoorkeur wilt wijzigen in "Geen Contact Opnemen" zal Feld deze wijziging zo snel mogelijk doorvoeren. Wij wijzen u erop dat uw wijzigingsverzoek pas definitief is als Feld de wijziging daadwerkelijk heeft ingewilligd, en verzoeken worden alleen in verband met uw Websiteprofiel doorgevoerd, en zullen geen invloed hebben op voorkeuren die u ingesteld hebt voor andere websites die Feld of haar gelieerde bedrijven beheren of bezitten.

b. Berichten van gelieerde bedrijven en derden - Van tijd tot tijd, ter keuze aan Feld, wordt u een kans geboden zich aan te melden ("opt in") om direct aanbiedingen te ontvangen van Feld, onze gelieerde bedrijven en/of derden zoals entiteiten van de Walt Disney groep of andere zakenpartners. Als u besluit op zo'n aanbieding in te gaan, kunnen de daarvoor verstrekte PG gedeeld worden met onze gelieerde bedrijven en dergelijke derden zodat onze gelieerde bedrijven en/of derden u dergelijke aanbiedingen kunnen doen. Als u zich bedenkt en niet meer wilt dat wij uw PG met onze gelieerde bedrijven en/of derden delen voor hun marketingdoeleinden, kunt u zich te allen tijde afmelden door een e-mail te sturen aan [email protected] met vermelding van de optie waarvoor u zich wilt afmelden, met dien verstande dat er bepaalde aanbiedingen van derden op onze website staan waarvoor u zich niet kunt afmelden.

c. Feld toestaan PG te delen met gelieerde bedrijven voor hun marketingdoeleinden en/of Feld toestaan PG te delen met derden voor hun marketingdoeleinden - als u zich afmeldt ("opt out") zoals hierboven beschreven, (i) zijn wij niet in staat uw PG te verwijderen uit de databanken van gelieerde bedrijven of derden waarmee wij uw PG reeds gedeeld hebben (d.w.z. waaraan wij uw PG reeds verstrekt hadden op de datum waarop bij uw verzoek om afmelding uitvoeren), dus moet u die gelieerde bedrijven of derden direct benaderen om u af te melden voor door hen direct aan u gestuurde marketingberichten of de afmeldmechanismes gebruiken zoals beschreven in hun respectievelijke privacybeleid of marketingberichten; en (ii) u kunt nog steeds nieuwe aanbiedingen ontvangen van Feld en/of haar gelieerde bedrijven of derden terwijl u op de Website bent, met inbegrip van aanbiedingen van derden voor wier directe aanbiedingen u zich afgemeld heeft; maar u hebt het recht elke aanbieding die u binnen de Website krijgt niet te aanvaarden. Indien u via onze Website een aanbieding ontvangt van een derde, maar besluit daar niet op in te gaan, worden uw PG niet gedeeld.

6. Gebruik van deze Website door kinderen - De Website is niet gericht op personen jonger dan zestien (16) en wij verzoeken dergelijke personen geen PG te verstrekken via de Website. Als een ouder of verzorger erachter komt dat zijn of haar kind zonder toestemming van ouder of verzorger ons persoonlijk identificeerbare informatie heeft verstrekt, bijvoorbeeld door een verkeerde leeftijd op te geven, vragen wij die ouder of verzorger contact met ons op te nemen via [email protected]. Indien Feld vaststelt dat zij persoonsgegevens heeft opgeslagen van een kind van onder de 16, zal Feld die informatie onmiddellijk wissen, en door kinderen geopende profielen direct opheffen. Zie onze Gebruiksvoorwaarden voor nadere informatie over het gebruik van deze Website door minderjarigen.

7. Toegang tot, actualisering en verwijdering van over u verzamelde informatie – Stuur ons een e-mail op [email protected] als u via deze Website verstrekte PG wilt wijzigen of laten verwijderen. Feld behoudt PG slechts zo lang als nodig voor het doel waarvoor de PG zijn verzameld of waarvoor de PG door Feld verder verwerkt worden.

8. Veiligheid van uw PG - Door Feld verzamelde PG worden opgeslagen op servers die zich in Nederland bevinden. Feld heeft adequate beveiligingsmaatregelen genomen voor via deze Website verzamelde PG die in lijn zijn met de standaardpraktijk in de sector, inclusief fysieke, elektronische en operationele maatregelen om de veiligheid te verzekeren en onbevoegde toegang te voorkomen. Hoewel Feld alle gepaste stappen neemt om de PG die wij beheren te beveiligen, valt helaas niet te garanderen dat dataverzending over het internet of gegevensopslag 100% veilig zijn. Daarom kunnen wij niet garanderen dat de door gebruikers verstrekte PG op onze servers niet gelezen zal worden of onderschept tijdens verzending aan ons over het internet. Voor zover toegestaan onder Nederlands recht aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade die u mocht lijden als gevolg van onderschepping, wijziging of misbruik van informatie tijdens dergelijke verzendingen. Als u meent dat er inbreuk is gemaakt op de beveiliging van de Website, neem dan contact met ons op via [email protected]. Denk eraan dat de veiligheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord die u aanmaakt als u zich op de Website inschrijft uw verantwoordelijkheid is; wij raden u aan die aan niemand bekend te maken. Als u uw gebruikersnaam en wachtwoord aan anderen onthult, geeft u hen toegang tot uw PG. U bent verantwoordelijk voor elk gebruik van uw registratie, of die door u geautoriseerd is of niet.


9. Contact opnemen met Feld over deze Website - Indien u vragen heeft over dit Privacybeleid, stuur die dan per e-mail aan [email protected] of per post aan het onderstaande adres. NB: e-mailcontact is niet altijd veilig; daarom moet u nooit creditcardgegevens of andere gevoelige informatie in uw e-mailcorrespondentie aan ons vermelden. Officiële correspondentie dient u per post te sturen aan:

 

RINGLING BROS.- BARNUM AND BAILEY INTERNATIONAL, INC.
Pieter de Hoochstraat 18C, 1071 EE Amsterdam

Ter attentie van: Klantenservice


10. Toegang tot uw PG - Wij stellen uw hulp op prijs bij het actueel en correct houden van uw PG. U hebt het recht uw door Feld verzamelde PG te raadplegen, te controleren, te wijzigen en/of te corrigeren. Om uw PG te controleren, te corrigeren of te actualiseren, vragen wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen via [email protected], of het bovenstaande postadres. Als u klachten heeft over de verzameling, het gebruik of de verstrekking van uw PG door Feld, neem dan contact met ons op via [email protected]. Uw klacht zal onderzocht worden en u zult zo snel mogelijk een antwoord ontvangen, maar uiterlijk binnen 4 weken na de afronding van het onderzoek en een mogelijke actie die op grond daarvan vereist is.